Bosses de mà

Col·lecció de bosses de mà estampades amb pintures de Modigliani desenvolupades pera  promocionar una nova línia de negoci.